Oplossingen voor Groothandelaren

Voorraad- en verkoopsystemen

Oplossingen voor Bioscopen

Online tickets met kassakoppeling

Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Web-id kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Web-id, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Web-id verstrekt. Web-id kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • uw voor- en achternaam
 • uw bedrijfsnaam
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw IP-adres
 • uw K.V.K.-nummer

HOE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN BEWAARD WORDEN

Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via:

 • Onze website, www.web-id.nl Op onze website kunt u gebruik maken van een contactformulier. Om u adequaat te kunnen antwoorden, vragen wij om enkele persoons- en bedrijfsgegevens, zoals uw naam, emailadres of telefoonnummer. Deze gegevens worden versleuteld verzonden (SSL), zodat zij lastiger te onderscheppen zijn.
 • In rechtstreeks contact, telefonisch of per email.

Persoonsgegevens blijven bewaard in:

 • Het email-berichtbestand, wanneer deze via de website of direct per e-mail verzonden zijn.
 • In ons facturatiesysteem. Dit systeem is alleen locaal toegankelijk. We maken geen gebruik van online facturatie of opslag van persoonsgegevens in "de cloud".

WAAROM WEB-ID GEGEVENS NODIG HEEFT

Web-id verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Web-id uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit systeemontwikkeling.

HOE LANG WEB-ID GEGEVENS BEWAART

Web-id bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Web-id verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Web-id worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Web-id gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Web-id maakt gebruik geen gebruik van cookies op www.web-id.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

u hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. u kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pierre@web-id.nl. Web-id zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Web-id neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Web-id verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via pierre@web-id.nl.

www.web-id.nl is een website van Web-id vof.

Web-id is als volgt te bereiken:

Bedrijfs- en postadres:
Swalmzicht 1A, 6071 HL Roermond
Telefoon: 06 - 462 704 21
E-mail: pierre@web-id.nl

 • Truck-shop.nl
 • Foroxity
 • Dusseldorp

Technieken

 • Laravel
 • php
 • git
 • javascript
 • jquery
 • bootstrap
 • foundation
 • htmlcss